Shipping Factory heeft de ambitie dat binnen 5 jaar één van haar drie containerschepen     (semi-)autonoom vaart. Om deze ambitie te realiseren gaat het scheepvaartbedrijf geregeld om de tafel met onderzoeksinstituut Marin uit Wageningen.

De rol van Shipping Factory in smart shipping

Remco Pikaart, Managing Director van de Shipping Factory: ‘We zijn met Shipping Factory constant up-to-date. Zo voldoen onze schepen aan de huidige en toekomstige milieueisen dankzij investeringen in katalysatoren. Daarnaast werken we met een goed doorontwikkeld kwaliteitsmanagementsyteem, waarmee alle procedures aan boord en met het oog op de klant geborgd zijn. De hoogste tijd dus om verder te kijken naar onze toekomst. We zien dat de innovaties in andere modaliteiten zich razendsnel ontwikkelen, waaronder de zelfrijdende auto en zelfs zelfrijdende vrachtauto’s (truck platooning). De maritieme sector mag niet achterblijven. In de zeevaart investeert Rolls Royce al jaren in de ontwikkeling van autonome schepen. Wij denken dat het onvermijdelijk is dat een gedeelte van de binnenvaartsector op de middellange termijn zal volgen. Onze ambitie is dat binnen 5 jaar één van onze drie containerschepen (semi-)autonoom vaart.’