Autonoom varen heeft de toekomst. Maar om dat alles verantwoord en slim te kunnen doen, zijn onder meer actuele vaardieptemetingen noodzakelijk. Dit om zo efficiënt mogelijk te varen en vaarwegen optimaal te benutten.

Slimmer varen door middel van real-time metingen 

Binnen het CoVadem-project (coöperatieve vaardieptemetingen) zijn MARIN, Deltares, Bureau Telematica Binnenvaart en Autena Marine, samen met partners al enkele jaren bezig om real time data te verzamelen. Hierdoor kunnen schepen optimaler en zuiniger varen. Daar doen zo’n 50 binnenvaartschepen aan mee. Momenteel verwerkt CoVadem 55 miljoen meetwaarden per jaar die door de deelnemende schepen worden geleverd. 

'Onder de noemer CO2Vadem+ zijn we in de tweede helft van 2017 begonnen de schepen van waterdiepte- en doorvaarthoogtevoorspellers, en een brandstofverbruiksmonitor te voorzien', vertelt Henk van Laar, beleidsmanager van Bureau Telematica Binnenvaart. Dit project is financieel ondersteund door TKI Dinalog en de deelnemende binnenvaartondernemers. 'Het is onze ambitie om Covadem uiteindelijk als financieel zelfdragend initiatief te continueren, verder uit te bouwen en de bestaande vloot uit te breiden naar zo’n 250 tot 300 schepen. Daarnaast ontwikkelen we een alternatief businessmodel. Hiermee kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld waterdiepte-informatie aan de hand van een abonnement aanbieden aan binnenvaartondernemers. Op deze manier waarborgen we de continuïteit van onze informatiediensten.’