Het enthousiasme voor smart shipping is hartverwarmend, vindt Jacco Theunisse, directeur van Geo Shipping. Maar hij opteert ook voor gezond realisme. 'Uitdagingen zijn maatschappelijke acceptatie, regelgeving en technische mogelijkheden.' 

In kleine stappen voorwaarts

Jacco Theunisse: ‘Ik zit in het brede overleg rondom smart shipping. Daarin zitten vertegenwoordigers vanuit de overheid, kennisinstituten, de markt en gebruikers. Vanuit mijn werk als directeur van Geo Shipping denk ik mee en probeer ik als praktijkmens slimme oplossingen en ideeën aan te dragen, en dan vooral op het gebied van techniek en ICT. In de overleggroep mogen mijns inziens dan ook nog wel wat meer technische mensen en ondernemers plaatsnemen.’

‘Binnenvaartschepen hebben sensoren voor tonnages, het bepalen van dieptes, posities, hoogtes, snelheden en verbruik. Daarnaast gebruiken we gyroscopen, rivierradars en knappe ECDIS-kaartprogramma’s (Electronic Chart Display System) voor navigatie, maar we koppelen en delen nauwelijks informatie. Dat kan en moet beter.’