INAS is een internationaal netwerk voor autonome schepen, opgericht in Noorwegen. Overheden, universiteiten en bedrijven die zich bezighouden met smart shipping kunnen er kennis delen en peilen hoe smart shipping zich ontwikkelt.

Van elkaar leren

International Network for Autonomous Shipping (INAS) is een informele groep van vooral Europese nationale en regionale partijen die werken aan vergaand autonome, ofwel slimme, schepen. Initiatiefnemer is het Noorse SINTEF Ocean, dat tevens het secretariaat voert. Deelnemers van INAS komen met enige regelmaat bij elkaar. Het doel: delen van juridische en technische kennis en peilen hoe smart shipping zich in de aanwezige landen ontwikkelt. Daarnaast is er de gelegenheid om internationaal samen te werken, door de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden te verbinden. Praktijk, kennis, netwerk en beleid zijn de vier pijlers van INAS.