Volledig autonoom varen is een belangrijke ontwikkeling voor de Nederlandse maritieme sector. Het bereiken van volledige autonomie is een eindbeeld, maar de weg daar naartoe is misschien wel interessanter.

In Joint Industry Project Autonomous Shipping werken bijna zestien partijen (bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen én overheden) samen aan een twee jaar durend praktijkgericht onderzoek. Doel van dit onderzoek: De integratie en demonstratie van bestaande, beschikbare technologieën die nodig zijn om autonoom te kunnen varen.

Gestart wordt met een literatuurstudie en een analyse van mogelijke business cases. Daarna wordt een functionele breakdown (op het niveau van bemanning én techniek) gemaakt om de niveaus van autonomie te bepalen. Ook wordt gekeken naar veelvoorkomende storingen aan boord en verstoringen in de omgeving van een schip (scheepvaartverkeer en weersomstandigheden). Vervolgens wordt onderzocht of we met bestaande technieken in staat zijn om deze (ver)storingen vanaf de wal onder controle te krijgen of te verhelpen.

Dit wordt getest door middel van simulatie en verschillende demonstraties, zowel vanuit de kantooromgeving als fysiek aan boord. Het project legt zich toe op technologie die nodig is om bestaande zeeschepen volledig autonoom te laten varen, niet op de technologie die nodig is om andere functies van het schip te vervullen.